PÅGÅENDE INSAMLING

ÖVERSVÄMNING BARNHEMMET ÖVERSVÄMNING BARNHEMMET

Tyvärr har vi insett att den plats där barnhemmet nu ligger inte längre är lämplig för verksamheten. Detta beror dels på alltmer förödande översvämningar i samband med monsunregnen, vilket orsakar sanitära problem och avbrott i elförsörjning. Vi har vid vissa tillfällen varit tvungna att evakuera barnen då deras säkerhet inte kunnat garanteras. Ny mark är införskaffad och cement , grus,sand, armering och tegel är på plats.
VILL DU VARA MED OCH BIDRA? SWISH 1231137587 eller BG 692-6042. Märk med SAFE

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att förmedla stöd till projekt i Indien med utbildning och hjälp till självhjälp som ledord. Projekten varierar, men har fokus på utbildning, barn och unga. Våra ledord är 'Hjälp till Självhjälp' , vilket innebär att vi också stöttar så kallade Social businessprojekt. Fokus i denna typ av projekt är stödet till start av verksamheter i lokalsamhället som leder till varaktigt arbete, försörjning och på så sätt motverkar fattigdom och dess följder. Eventuella överskott återinvesteras i befintliga eller nya projekt. Bli medlem och var med och förändra! Swish 1231137587

sponsrar  hemsidan sponsrar hemsidan