loading...

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att förmedla stöd till projekt i Indien med utbildning och hjälp till självhjälp som ledord. Projekten varierar, men har fokus på utbildning, barn och unga. Våra ledord är 'Hjälp till Självhjälp' , vilket innebär att vi också stöttar så kallade Social businessprojekt. Fokus i denna typ av projekt är stödet till start av verksamheter i lokalsamhället som leder till varaktigt arbete, försörjning och på så sätt motverkar fattigdom och dess följder. Eventuella överskott återinvesteras i befintliga eller nya projekt.
Vår samarbetspartner i Indien är Ganga Foundation Educational Trust som leds av Manoj Stenström med indiska rötter och svensk uppväxt.
Bli medlem och var med och förändra!

AVSLUTAD! ETT STORT TACK FÖR ERA BIDRAG!!
 
INSAMLING TILL ETT HYDROPONISKT VÄXTODLINGSSYSTEM. 
Vattenbristen börjar bli ett allvarligt problem. Detta odlingssystem medför att man sparar mellan 90-95% vatten jämfört med  konventinell odling. Här behövs ingen jord heller utan man tillsätter bara näring i detta slutna system.
Vill du bidra med frivillig summa, så går det bra att swisha till 1231137587:märk hydro eller Bankgiro 692-6042. 
Målet är 20000:- och insamlat hittills är 18700:- .