loading...

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att förmedla stöd till projekt i Indien med utbildning och hjälp till självhjälp som ledord. Projekten varierar, men har fokus på utbildning, barn och unga. Våra ledord är 'Hjälp till Självhjälp' , vilket innebär att vi också stöttar så kallade Social businessprojekt. Fokus i denna typ av projekt är stödet till start av verksamheter i lokalsamhället som leder till varaktigt arbete, försörjning och på så sätt motverkar fattigdom och dess följder. Eventuella överskott återinvesteras i befintliga eller nya projekt.
Vår samarbetspartner i Indien är Ganga Foundation Educational Trust som leds av Manoj Stenström med indiska rötter och svensk uppväxt.
Bli medlem och var med och förändra!

NU KÖR VI EN INSAMLING! 
Till transportfordon för skolskjutsar och som även är tänkt att ge ekonomiskt tillskott i form av turisttransporter. En till insats i vår idé om Hjälp till självhjälp. Vill du bidra? Swisha till 1231137587 eller BG 692-6042, Märk ditt bidrag med "buss". Har du några kontakter som kan hjälpa till att bidra till en skolbuss, skicka ett mail till styrelsen@gangaforchange.se.