Dessa projekt stöttar vi

Childrens' Club 1.
Denna hjälpverksamhet ligger i en by där 30 barn som går i statlig skola får hjälp med läxläsning, ett mellanmål samt vid behov sjukvårdshjälp.En lärare anställd.

Childrens' Club 2
Hjälpverksamhet i samma stil som tidigare Childrens Club och ämnar även den att nå ut till de mest underpriviligerade landsbygdsområdena med läxläsning, mellanmål och möjlighet till vidare insatser såsom sjukvård och ungdomsaktiviteter. Här får 35 barn hjälp. Bilder
 

Childrens' Club 3                                                                                                                                                   Hjälpverksamhet i samma stil som tidigare Childrens Club och ämnar även den att nå ut till de mest underpriviligerade landsbygdsområdena med läxläsning, mellanmål och möjlighet till vidare insatser såsom sjukvård och ungdomsaktiviteter. Här får 30 barn hjälp. Två lärare och en städerska är anställda för detta.

Barnhem
Barnhemmet ligger I södra Indien. Här bor det 12-15 barn. Här får barnen en trygg uppväxt, 3 mål mat om dagen, hjälp med läxor, sjukvård, kläder, skolmaterial mm. Fyra anställda ser till att barnen mår bra, men har också som uppgift att se till att Childrens Club fungerar och utvecklas. Här är målet självförsörjning: Solceller, egen gasproduktion, mark för att odla egna grödor, ko som producerar mjölk och tillskott till gasproduktion, 30 planterade kokospalmer, bananträd, mango räcker till både självförsörjning och försäljning. Det här är flera led i föreningens mål: Hjälp till Självhjälp!   Bilder Childrens Home

Hemlösa
Många fattiga drabbas värst när en pandemi sveper över oss och till följd av detta har vi inlett samarbetet . Vårt bidrag går till akutstöd såsom kläder, mat, hygienprodukter  och medicin för barnfamiljer, samt till ett härbärge för akutboende.
 

Transportfordon
För att slippa hyra transport för uppföljning på Childrens Home/Clubs samt skoltransporter, sjuk- och inhandlingsresor, har vi bidragit till flera fordon. Övrig tid används fordonen till transportverksamhet och målet är att detta skall betala  alla driftomkostnadnader.