Mariette Håkansson, ordförande. Bostadsort Katrineholm.
Britt Stenström, sekreterare. Bostadsort Katrineholm
Antonia Axegren, ledamot. Bostadsort Stockholm.
Conny Stenström,kassör. Bostadsort Katrineholm.