Ganga For Change Sweden är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, förening som bildades i november 2010. Just nu har vi cirka xxx medlemmar.

Vi förmedlar dels stöd till projekt med fokus på utbildning barn och unga i Indien, dels till utveckling av social business där överskottet går till sådana projekt. Våra ledord är 'Hjälp till självhjälp' och därför stödjer vi social businessprojekt som leder till att människor i det indiska lokalsamhället kan starta hållbara verksamheter som varaktigt leder till arbete, försörjning och en väg ut ur fattigdom och dess följder.

Vår hittills enda samarbetspartner i Indien är Ganga foundation Educational Trust, som leds av Manoj Stenström, svensk med rötter i Indien.

Välgörenhet är viktigt för att komma igång med utvecklingen av social business, men för att nå en hållbar utveckling så måste människor själva få en chans att klara sin försörjning. Gå med i Ganga for Change Sweden du också och medverka i kampen mot fattigdom och för mänskliga rättigheter.

Tillsammans kan vi förändra!