Ganga for Change Sweden är personuppgiftsansvarig och styrelse och andra volontärer som jobbar med personuppgifter har läst och samtyckt att följa föreningens integritetspolicy. Dem i föreningen som arbetar med personuppgifter är: styrelsen, medlemsregisterhanterare,kassör, bokförare och revisorer.
 
 
 
 
Kategorier av personer som omfattas    Kategori av personuppgifter                      Ändamål                                           Rättslig grund
 
 
Medlemmar i medlemsregistret             namn, adress, e-postadress                    för att kunna upprätthålla                               Samtycke
                                                                 Telefonnummer och födelseår                medlemsregister
 
 
Medlemmar, volontärer i                         namn och e-postadress                           för att kommunicera med                              Samtycke
adressregister på vårt webbhotell                                                                            medlemmar och volontärer
 
 
 
Medlemmar, gåvogivare i                        namn på inbetalande                               för att kunna bokföra                                    Samtycke
Bokföringsprogrammet
 
 
 
 
Besökare på vår hemsida                         namn, e-postadress, cookies                kommunicera, informera                         intresseavvägning
                                                                                                                                  om vår verksamhet
 
 
 
Facebook, Instagram                               namn, personlig info om                         kommunicera, informera                         intresseavvägning
                                                                 besökare på sidorna                                om vår verksamhet