Årsmötet 20120310

Årsmötet hölls på Bondegatan 41 i K-holm