Årsmötet 20110305

Genomfördes på Bondegatan 41 i K-holm.