Aktiviteter i Sverige
             

There are no entries for this period.

  Aktiviteter i Indien

20

Vi befinner oss I slutfasen av denna langa lockdown.. vi Fick vetskap om manga manniskor som borjar vandra tillbaka till Sina hemstater, vi sokte lokalt tillstand att anvanda var bil for att forse dessa migranter med bistand I form av lokal mjolkdryck, frukt och rismaltid. De ar arbetare inom stalindustri, Eller var.. nu har de over 1500 km vandring hem till deras familijer och hemstat. I indiska hogsommaren med temperature runt 40 grader, Staten gor allt vad Det Kan men med Indiens massive befolkningsmamgd ar Det en mycket komplicetad uppgift.. hur som helst vi gor vad vi Kan for att stotta.

16

På grunderna av det pågående utegångsförbudet var vi tvungna att improvosera så istället för tårta på sin födelsedag blev det en tårta utav kartong och papper. Det gick bra också även om vi utlovade riktig tårta när det finns tillgängligt igen!

17

Efter grönsaksinköp målar polisen gul färg på våran scooter, detta för att markera att inga fler turer på 10 dagar. Så funkar det med inköp under utegångsförbudet som igår blev förlängt yttetligare 3 veckor. Utegångsförbudet har mycket stort stöd i Indiens alla samhällsgrupper trots de stora påfrestningar detta har för samhället.

 Ganga for Change Sweden på