loading...

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att förmedla stöd till projekt i Indien med utbildning och hjälp till självhjälp som ledord. Projekten varierar, men har fokus på utbildning, barn och unga. Våra ledord är 'Hjälp till Självhjälp' , vilket innebär att vi också stöttar så kallade Social businessprojekt. Fokus i denna typ av projekt är stödet till start av verksamheter i lokalsamhället som leder till varaktigt arbete, försörjning och på så sätt motverkar fattigdom och dess följder. Eventuella överskott återinvesteras i befintliga eller nya projekt.
Vår samarbetspartner i Indien är Ganga Foundation Educational Trust som leds av Manoj Stenström med indiska rötter och svensk uppväxt.
Bli medlem och var med och förändra!

NU KÖR VI EN INSAMLING! 
Våra Childrens Clubs har ingen fungerande el eller ventilation i utbildningslokalerna. Därför satsar vi på solcellsanläggningar som bidrar till ljus och fläktar som ger kidsen en dräglig chans till utbildning. Total kostnad är 18000 SEK för 3 anläggningar, som hjälper 150 indiska barn till ett bättre liv. Swisha ditt valfria bidrag till 1231137587 eller BG 692-6042, ganga for change Sweden. Märk med "El"